dinsdag 8 december 2009

Stempel (rubberstamp): Magnolia
Tekst stempel (text rubberstamp): Crafty sentiments
Krullen stempels (swirl rubberstamp) : See D's
Papier (paper): Maja Design
Verder gebruikt (other things used): Lumiere 'Sunset gold' (paint)

Geen opmerkingen: