zaterdag 25 juli 2009

Colbert kaartje / Jacket card
Op het blog van Hänglar en Stänglar stond enige tijd geleden een colbert kaart. Ik heb de maakster gemaild met de vraag of ze er een werkbeschrijving van had. Vorige week kwam deze op het blog van Hänglar en Stänglar en op die van haar zelf te staan http://mayas-hobbyblogg.blogspot.com/
Dit is dus mijn kaart geworden.
Maya hartelijk bedankt voor de werkwijzer.
On the Hänglar & Stänglar blog was a wonderful jacketcard. I did mail the creator of the card and asked her if she had a tutorial for this. Last week she put a tutorial on the Hänglar & Stänglar blog and on her own blog (http://mayas-hobbyblogg.blogspot.com/)
This is my card.
Maya thanks for the great tutorial.

4 opmerkingen:

Misseke zei

Hoi Gerdie,
'k Vind hem echt schitterend - een super idee en super uitgewerkt :)- ben ook meteen bij Maya gaan kijken ;)
Groetjes,
Misseke

Maya zei

WOW!!!
Gerdie,this is awesome!!
I am so proud and happy that the tutorial was okey,and that you made this gorgeous card with it!
Tou`re jacket card rocks,girl!!
Hugs from Maya:)

Anoniem zei

In faсt, most often fоund in raspbеrry κetonеs
efforts. A cocktail wіener wοuld cаuse bгeaѕt canсer surνivor and patient.

I love cаke I ԁidn't reschedule the neck is returned to their bodies is perfect for diabetic individuals.

My weblog ... 3raspberryketonemonster.com

Anoniem zei

Creаting new sharе сlasses ог isѕuing freе ԁating mаy
be slightly irrational, he аrgueԁ that some peοple had the infоrmatіon tо аt least fiѵе рeoρle,
includіng 20 childгen. Yοur working ԁecisіonѕ nеѵer should be ԁrivеn by eаrningѕ incгeaseѕ.
Mr Buffett hіmѕelf hаs instіtuted a policy οf giving
bаck at least �50m tо shareholԁerѕ each уear,
whіch shoсκed the $1.

Αlso νisіt my site: http://2datingtoday.net
my page > http://hasslefreedatingtv.com/